География

село в Русенски окръг, намиращо се на 12 км юг, югозапад от с. Ново село и на 23 км югоизточно от Русе.Съставно селище на Новоселска община. Разположено е на източната част на Дунавската хълмиста равнина, на височина около 150 м.

На 3 км е гара Ястребово на ж.п. линията Русе-Варна. Има автобусни връзки сВетовоРусеНово селоЯстребовоЧервена вода.

 

История

В Семерджиево има останки от селища от бронзовата епоха (открити са двойни бронзови брадви). Първоначално селото се е намирало в местността "Банка".  В турски документ от 1694 г. се среща под името Семерджи. През 1903 г. е основана потребителната кооперация "Плуг". През 1895 г. е открито килийно училище в частна къща с пръв учител Иван Несторов. През 1905 г. е построена килия към черквата. Черквата "Свети Димитър" е построена през 1911 г. с ценна дърворезба от Ц. Нейков. Читалище "Просвета" е основано през 1927 г.. Носител е на орден Кирил и Методий II степен, 1977 г.